Hopp til innhold

Kontakt oss

Postadresse
Tjeltavn 121
4054 Tjelta

Telefon
481 02 707

E-postadresse
sola@bygdeservice.no

Foretaksnummer
NO 982 982 286 MVA

Daglig leder
Ernst Tjelta
481 02 707

Styreformann
Kristen Birkemo
913 59 131

Oppgi en gyldig e-postadresse

Oppgi ditt telefonnummer

Vennligst oppgi navn på kontaktperson

Oppgi postnummer. 4 siffer

Oppgi hva du ønsker å få utført

Samtykke må bekreftes før skjema sendes inn